Više od 25 godina zajedno činimo razliku.

HP Planet Partners

Velike promjene započinju malim koracima:

Reciklirajte vaše originalne HP ispisne uloške!

Pozitivno promijeniti svijet? Možete početi već od vašeg ureda, jer uvjerite se sami kako vaši mali, naizgled neznatni postupci mogu učiniti velike promjene: